Bağdat Avenue Design Guideline

Urban Design

DATE: 2013
LOCATION: İSTANBUL,TR

İstanbul’da yaşanan hızlı değişim ve çehre yenilenmeleri ivmeyle artarken, bu durumun Bağdat Caddesi’ndeki yansıması lokal dokunun benzer ivmeyle tahribata uğraması oldu. TAK (Tasarım Atölyesi Kadıköy) önderliğinde Yüksek Mimar Ömer Kanıpak ve Yard. Doç. Dr. Zeynep Halu işbirliğiyle Bağdat Caddesi’nin mevcut durum analizleri, tarihsel süreçte geçirdiği değişimler, demografik raporlar ve gelecek projeksiyonu üzerinden caddenin silüetini ve yaşantısını korumak adına bir tasarım rehberi çalışması yapıldı. Kentsel ölçekten yapı ölçeğine inen bu rehberde yaya ilişkileri ve kaldırım sürekliliği adına tipolojik önerilerde bulunuldu. Kent mobilyaları, tabelalar, yönlendirmeler ve sirkülasyon tertipleyen tasarımlar yapıldı. Bağdat Caddesi’nin Türk modern mimarisine katkı sağlayan nitelikli yapılarını ticari amaçlara kurban etmemek adına alt başlıklarda iyileştirmeler önerildi.

Team

Gamze İşcan – Bilge Kalfa

Ömer Kanıpak – Zeynep Halu

Ceren Kılıç

Graphıc Desıgn

Ceren Kılıç