HÂLÜKÂR; kentsel tasarım, mimarlık, iç mekan tasarımı, mobilya tasarımı ve bu alanların esnek potansiyelleri üzerine araştırma, projelendirme ve uygulama yapar. Çeşitli ölçeklerde farklı sorunlara disiplinlerarası yaklaşımla araştırır, tartışır, geliştirir. Yer aldıkları her proje için yeni tasarım yaklaşımları dener ve önerilerde bulunur.

HÂLÜKÂR; is a multi-disciplinary studio that focuses on urban design, architecture, interior design, furniture design and contemporary art installations. Given the flexibility of these fields, we explore the possibilities whilst planning and creating applications. We look at issues of different scales; re-search, contemplate and come up with solutions that provide broad design ex-periences.

gamze bw
GAMZE İŞCAN

Architect | Mimar

She graduated from Yıldız Technical University’s Department of Architecture in 2004. Besides many workshops attended, she also completed regular internships at Arkitera, Nevzat Sayın Architecture Services, Emre Arolat Architects and Yıldız Technical University Architectural Computer Laboratory. From the beginning of her career in 2004 until 2012; she has worked alongside Brigitte Weber at Brigitte Weber Architects, Mahmut Anlar at Geo-Id and Cem/Yıldırım Kocacıklıoğlu at Kocacıklıoğlu Architects as designer and project coordinator.

She is leading the design and execution of many projects at Halükar Architects, the practise she founded with Bilge Kalfa in 2012. She also teaches at various design studios, and serves as a guest critic and instructor at renowed universities.

2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Okul yıllarında katıldığı bir çok mimari tasarım atölyesinin yanı sıra, Arkitera‘da, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri‘nde ve Emre Arolat Architects‘te stajlarını yaptı. 2004’te başladığı iş yaşamına Brigitte Weber (Brigitte Weber Architects), Mahmut Anlar (Geo-Id), Cem/Yıldırım Kocacıklıoğlu (Kocacıklıoğlu Mimarlık) ile çalışarak devam etti. 2012 yılında Bilge Kalfa ile Halükar Mimarlık’ı kurdu, çalışmalarına Halükar Mimarlık’ta devam etmektedir. Yanı sıra MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde misafir öğretim görevlisidir.

ceren bw
CEREN KILIÇ

Architect | Mimar

Graduated from Architecture Department at Yıldız Technical University in 2015. She spent a year as an exchange student at Universidade Tecnica de Lisboa in 2010 and attanded to many interdiciplinary workshops as participant and project coordinator. She took part in foundation of Kayıtdışı Workshop and Architecture For All Association, aswell SESAM’s main organization in 2010. She worked as an intern at Moov Atelier, Lisbon and PAB Architecture, Istanbul. She started her carreer in Hâlükâr Mimarlık at 2014, and moved on in Teget Architecture at 2015. She became partner to Halükar in October 2017.

2007 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’inden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğrenciyken 2010 yılında öğrenci değişim programıyla Universidade Tecnica de Lisboa’da bir sene süren öğrenimini tamamladı. Üniversite hayatı boyunca disiplinlerarası tasarım üzerine uluslararası ve lokal atölyelerde katılımcı ve yürütücü olarak görev aldı. Kayıtdışı atölyesinin ve Herkes İçin Mimarlık derneğinin kurulumunda ve 2010’da SESAM’10 atölyesinin ana organizasyon ekibinde yer aldı. Lizbon’da Moov Atelier ve İstanbul’da PAB Mimarlık’ta stajını yaptı. Mezun olduktan sonra 2014 yılında Hâlükâr Mimarlık’ta çalışma hayatına başladı. 2015 yılında Teğet Mimarlık’ta Ertuğ Uçar ve Mehmet Kütükçoğlu’nun ekibinde mimar olarak yer aldı. Ekim 2017’de Hâlükâr Mimarlık’a ortak olarak katıldı.

bilge bw
BİLGE KALFA

Architect/Mimar

2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. İTÜ Mimari Tasarım Programı’nda Yüksek Lisans eğitimini 2008 yılında “Türkiye’de Kamusal Mekana Yapılan Yeni Bir Müdahale Önerisi Olarak; İmkanMekan” üzerine yazdığı tez ile tamamladı. 2007’de Evren Uzer ve Okay Karadayılar ile “imkanmekan”ı kurdu. 2005-2008 arasında Mimarlar Tasarım’da Han Tümertekin ile çalıştı. 2009’da British Council’in yürüttüğü “My City” projesinde Türkiye’de 5 ilin mimari koordinatörlüğünü yaptı. 2012 yılında Gamze İşcan ile Hâlükâr Mimarlık’ı kurdu. 2017 yılında Hâlükâr Mimarlık’tan ayrıldı.

Elif Çepniler, İç Mimar, Mimar Sinan Üniversitesi

Ulaş Tarhan, Mimar, Dokuz Eylül Üniversitesi

Gizem Alaçam, İç Mimar, 2018-2018, Mimar Sinan Üniversitesi

Harun Duman, Mimar, 2017-2018, Mardin Artuklu Üniversitesi

Ezgi Yılmaz, Mimar, 2016-2017, Bahçeşehir Üniversitesi

Erhan Sevinç, Mimar, 2015-2016, İstanbul Teknik Üniversitesi